Logo_rw
Logo_rw
Arkitekter og ingeniører for prosjektet ditt

Om oss.

SMA Prosjekt AS er et arkitekt- og ingeniørfirma etablert i 2006. Ved tilpassing og forbedring av vårt konsept har vi kommet til noe vi idag kan være stolte over. Prosjekter vi jobber med kan variere fra eneboliger til større leilighetsbygg, industribygg og offentlige bygninger, samt arealplanlegging for større områder med småhus. Styrken vår er å prosjektere gjennomtenkte boliger, hvor huset møter kundens krav til utseende, funksjon og budsjett.

Hva vi gjør.

Anerkjennelse.

Godkjenningen er gyldig til 21.05.2027

3D-visualisering
For å gjøre salget ditt mer effektiv, kan vi utvikle visualiseringer som hjelper dere å oppnå ønsket resultat fortere. Basert på deres planer og visjon lager og leverer vi et produkt med høy kvalitet. Alt arbeid gjøres innenfor vårt eget team.

Våre tjenester.

  • Uavhengig kontroll
Kontrollen skal påse at kvalitetssikringen av byggearbeid er gjennomført, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Hovedsakelig tilbyr vi uavhengig kontroll til tiltaksklasse 1, som vil si kontroll av våtrom og tetthet av bygget.
  • Trykktesting til småhus og leiligheter
Vi utfører trykktest til småhus og leiligheter. Dette hjelper med å gi bekreftende dokumentasjon til nybygg og eksisterende bolig på at bygningen er oppført etter gjeldene krav i byggeforskriftene. I tillegg gir det større trygghet for en fagmessig utførelse for både entreprenør og eier/byggherre. Trykktesting er spesielt nødvendig før rehabilitering og etterisolering av eldre bygninger, hvor det er svært viktig å få oversikt over alle lekkasjepunkter og svakheter ved den eksisterende isoleringen. Nemlig gir luftlekkasjer i bygningen energitap når varm luft lekker ut og kald uteluft trekker inn og dette koster penger og gir redusert komfort. I tillegg vil luftvandringen medføre økt risiko for kondensproblemer med mugg og soppvekst som mulig resultat.
  • 3D-visualisering
For å gjøre salget ditt mer effektiv, kan vi utvikle visualiseringer som hjelper dere å oppnå ønsket resultat fortere. Basert på deres planer og visjon lager og leverer vi et produkt med høy kvalitet. Alt arbeid gjøres innenfor vårt eget team.

Statistikken.

+
Design
+
Prosjekter
+
Kunder

Kontakt oss.